Trang chủ - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

 
 
Tin hoạt động
Vĩnh Linh: Làm việc với xã Vĩnh Ô về xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Linh: Làm việc với xã Vĩnh Ô về xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/11/2019, huyện Vĩnh Linh tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ người đồng bào dân tộc Vân Kiều và làm việc với xã Vĩnh...

Xem tiếp
Mô hình hay, cách làm tốt
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH