Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Giới thiệu


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  22:7, Thứ Tư, 27-4-2022

 

Xã Vĩnh Ô có diện tích 89.06 km², dân số năm 1999 là 861 người, mật độ dân số đạt 10 người/km².

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH