Xây dựng nông thôn mới - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ VĨNH Ô

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ VĨNH Ô

Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc tại xã Vĩnh Ô

Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc tại xã Vĩnh Ô

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh làm việc tại UBND xã Vĩnh Ô

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh làm việc tại UBND xã Vĩnh Ô

UBND XÃ VĨNH Ô TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

UBND XÃ VĨNH Ô TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Vĩnh Ô phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Vĩnh Ô phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên ở xã Vĩnh Ô

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên ở xã Vĩnh Ô

Rà soát hiện trạng nông thôn mới xã Vĩnh Ô

Rà soát hiện trạng nông thôn mới xã Vĩnh Ô

Nhiều chương trình, dự án được triển khai trong thực hiện công tác dân tộc

Nhiều chương trình, dự án được triển khai trong thực hiện công tác dân tộc

Phát động cuộc thi video clip tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023

Phát động cuộc thi video clip tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023

Xã Vĩnh Ô tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận công nhận quy ước phòng chống tảo hôn và phát động chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Xã Vĩnh Ô tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận công nhận quy ước phòng chống tảo hôn và phát động chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH