Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Tin hoạt động

Thông báo về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:23, Thứ Năm, 4-1-2024

 

Thực hiện Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh. UBND xã Vĩnh Ô thông báo đến toàn thể nhân dân và cán bộ trên toàn xã nội dung như sau:

1. Địa điểm công khai:

Trụ sở UBND xã Vĩnh Ô (thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Trung tâm Học tập cộng đồng các thôn.

Trên Cổng thông tin điện tử của xã  https://vinho.vinhlinh.quangtri.gov.vn

2. Thời gian công khai

Từ ngày 04/01/2024.

3. Hồ sơ công khai gồm:

Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Linh.

Xem Quyết định 3310 tại đây

VĂN NAM

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc công bố, công khai quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035 (28/11/2023)
Sửa đổi điều kiện công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (28/11/2023)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (27/11/2023)
Đối thoại chính sách về bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em các xã miền núi, năm 2023 (27/11/2023)
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023 (02/11/2023)
Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (31/10/2023)
Xã Vĩnh Ô tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (10/10/2023)
Thông báo công bố, công khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (12/09/2023)
Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Linh năm 2023 (12/09/2023)
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại xã Vĩnh Ô (31/07/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH