Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục đầu tư xây dựng NTM ở xã Vĩnh Ô


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:54, Thứ Tư, 27-4-2022

Từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Linh đã đầu tư gần 8,3 tỷ đồng để thực hiện các nôi dung, phần việc trong xây dựng NTM tại xã Vĩnh Ô.

 

Theo thống kê, trong tổng số gần 8,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM tại xã Vĩnh Ô thì có trên 8,1 tỷ đồng là ngân sách Trung ương bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ và đầu tư phát triển, nhân dân tham gia đóng góp 82,5 triệu đồng. Toàn bộ nguồn vốn này được đầu tư xây dựng vào các hạng mục: Đập thủy lợi khe La va, trường mầm non trung tâm và trường tiểu học bản 8, thi công tuyến đường giao thông liên thôn Xà Lời và tuyến đường giao thông thôn Xà Nin.

Tính đến nay, xã Vĩnh Ô đã đạt 8/19 tiêu chí, bao gồm các tiêu chí số 1, 4, 6, 7, 14, 15, 18 và 19. Phấn đấu đến cuối năm đạt thêm tiêu chí số 16 về văn hóa. Tuy nhiên bên cạnh đó, xã vẫn còn một số tiêu chí khó thực hiện như tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, chiếm tới 75,15%; trong các hạng mục của tiêu chí giao thông xã vẫn chưa đạt ở hạng mục nào; thu nhập người dân vẫn còn ở mức thấp; nhà ở dân cư chưa đáp ứng được yêu cầu;…

Để khắc phục những khó khăn trước mắt, sớm hoàn thành các tiêu chí xã Vĩnh Ô xác định cần phải tận dụng tối đa và sử dựng hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung thực hiện các tiêu chí ở mức vừa đủ theo yêu cầu. Đồng thời giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt được. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng NTM.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH