Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Văn bản UBND xã

V/v giao đất cho nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Ô


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:23, Thứ Bảy, 10-9-2022

 

V/v giao đất cho nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Ô

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH