Xây dựng nông thôn mới - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới
HỖ TRỢ TRÂU BÒ GIỐNG CHO BÀ CON

HỖ TRỢ TRÂU BÒ GIỐNG CHO BÀ CON

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ VĨNH Ô

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ VĨNH Ô

Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc tại xã Vĩnh Ô

Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc tại xã Vĩnh Ô

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh làm việc tại UBND xã Vĩnh Ô

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh làm việc tại UBND xã Vĩnh Ô

UBND XÃ VĨNH Ô TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

UBND XÃ VĨNH Ô TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Vĩnh Ô phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Vĩnh Ô phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên ở xã Vĩnh Ô

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên ở xã Vĩnh Ô

Rà soát hiện trạng nông thôn mới xã Vĩnh Ô

Rà soát hiện trạng nông thôn mới xã Vĩnh Ô

Nhiều chương trình, dự án được triển khai trong thực hiện công tác dân tộc

Nhiều chương trình, dự án được triển khai trong thực hiện công tác dân tộc

Tin đã đưa
Phát động cuộc thi video clip tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023 (31-10-2023)
Xã Vĩnh Ô tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận công nhận quy ước phòng chống tảo hôn và phát động chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (28-09-2023)
Xã Vĩnh Ô tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiếu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (27-09-2023)
Hỗ trợ 132 hộ nghèo các xã miền núi phát triển kinh tế trong năm 2023 (08-08-2023)
Góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từ Quyết định số 2085/QĐ-TTg (12-09-2022)
Tập trung nguồn lực hỗ trợ 4 xã vùng khó hoàn thành xây dựng NTM (13-12-2019)
Sau 2 năm thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực giáo dục môi trường trong nhà trường và cộng đồng” tại xã Vĩnh Ô (24-11-2019)
Tiếp tục đầu tư xây dựng NTM ở xã Vĩnh Ô (12-07-2019)
Phụ nữ xã Vĩnh Ô chung tay xây dựng nông thôn mới (12-07-2019)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH