Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từ Quyết định số 2085/QĐ-TTg


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  16:5, Thứ Hai, 12-9-2022

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016.

 

Quyết định đưa ra một số chính sách hỗ trợ đặc thù, bao gồm: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư; Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi.

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, về chính sách hỗ trợ đất sản xuất huyện Vĩnh Linh đã hỗ trợ cho 125 hộ với tổng kinh phí 911 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt xây dựng 4 hệ thống giếng cấp nước cho 173 hộ hưởng lợi, kinh phí thực hiện 255 triệu đồng.

Qua đó từng bước góp phần tạo điều kiện cho hộ nghèo dân tộc thiểu số chủ động phát triển sản xuất mang lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và hạn chế được tình trạng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Mỹ Hằng

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH