Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ 132 hộ nghèo các xã miền núi phát triển kinh tế trong năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:54, Thứ Ba, 8-8-2023

Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025, năm 2023, huyện Vĩnh Linh dự kiến sẽ hỗ trợ các mô hình sinh kế cho 132 hộ nghèo tại 3 địa phương này.

 

Qua khảo sát, trên địa bàn 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà có 198 hộ dân cần hỗ trợ trong năm 2023. Từ các nguồn lực khác nhau, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có 37 hộ gia đình được hỗ trợ thực hiện các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 95 hộ gia đình khác sẽ được hỗ trợ. Như vậy tổng số gia đình được hỗ trợ là 132/198 hộ.   

Theo mục tiêu mà nghị quyết đặt ra, trong năm 2023 sẽ có 30- 40% hộ nghèo được hỗ trợ các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững. Với tổng số 132 hộ được hỗ trợ, đạt 66%; vượt 26,6% so với kế hoạch.

Các mô hình khi được triển khai thực hiện sẽ làm đa dạng sinh kế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực, làm tăng thu nhập cho người dân, tiến đến mục tiêu nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH